Näkökulmia luottamuksesta vapaaehtoistyön työnohjauksessa

Näkökulmia luottamuksesta vapaaehtoistyön työnohjauksessa

Arja Anttila24.4.20214 min read

Luottamus perustuu tietoon ja arvioon tulevasta ja toisaalta tunteisiin, joihin vaikuttavat eletty elämä ja sen kokemukset. Työnohjauksessa luottamusta ei voi hallita, mutta sen olemassaoloa voi tarkkailla, edistää ja ylläpitää.    Miksi luottamusta tarvitaan Onnistuneen työnohjauksen yksi perusta on luottamus osallistujien välillä. …

Viisi tapaa vahvistaa  vapaaehtoistyön työnohjausryhmän koheesiota eli me-henkeä

Viisi tapaa vahvistaa vapaaehtoistyön työnohjausryhmän koheesiota eli me-henkeä

ByByMarjo Pahkala27.3.2021

Koronavuosi on nostanut esille vapaaehtoistyön merkityksen myös yhteiskunnan toimivuuden näkökulmasta. Monet vapaaehtoistyöntekijät ovat rientäneet apuun, kun julkisen sektorin toiminnat ovat lamaantuneita.  Vapaaehtoiset tekevät arvokasta työtä erilaisissa valtakunnallisissa kriisikohtaamisen palveluissa.  Vapaaehtoistyötä…

Työnohjauksen järjestämisen haasteet pienessä yhdistyksessä

Työnohjauksen järjestämisen haasteet pienessä yhdistyksessä

ByBySatu Hiltunen27.2.2021

Mieli Suomen Mielenterveys ry:llä on perinteiset ja käytännössä hyviksi havaitut ohjeet vapaaehtoistyön työnohjauksen järjestämiseksi. Niiden noudattaminen vaatii kuitenkin pienten ja usein täysin vapaaehtoisvoimin toimivien yhdistysten vastuuhenkilöiltä vaivannäköä ja mielikuvitusta.  Taustayhteisön merkitys työnohjauksen järjestämisessä …

Luennon diat: Vapaaehtoistyön työnohjauksen erityispiirteitä

Luennon diat: Vapaaehtoistyön työnohjauksen erityispiirteitä

ByByadmin15.2.2021

Suomen Työnohjaajat ry:n jäsenillassa 15.2.2021 käsiteltiin vapaaehtoistyön työnohjauksen erityispiirteitä. Luennoitsijana toimi vapaaehtoistyön työnohjaaja Miika Rautiainen. Voit tutustua luennon esitykseen allaolevasta diapaketista. https://www.slideshare.net/miikarautiainen/vapaaehtoistyon-tyonohjauksen-erityispiirteita

Hiljaisuus ja vaikeneminen työnohjausryhmässä

Hiljaisuus ja vaikeneminen työnohjausryhmässä

Esimiehen, yksittäisen työntekijän, alaryhmän tai koko työryhmän hiljaisuus voi olla työyhteisön toimintaa ja ilmapiiriä vakavasti haittaava tekijä. Työnohjauksen tarjoamista ei kuitenkaan pidä etukäteen tuomita toivottomaksi yritykseksi. Hiljaisuudella ja vaikenemisella on…

Työnohjaajan on oltava tietoinen vallastaan ja sen vaikutuksista ohjattaviin ja itseensä

Työnohjaajan on oltava tietoinen vallastaan ja sen vaikutuksista ohjattaviin ja itseensä

ByByTiina Hirvi22.1.2021

Työnohjaajan vastuullisella vallankäytöllä on oleellinen vaikutus ohjattavan ryhmän toimintaan. Jokaisen työnohjaajan olisi hyvä pohtia omaa suhdettaan vallankäyttöön ja sen vaikutuksiin omassa ohjauksessaan. Valta on vaikeasti määriteltävä käsite ja työnohjauskirjallisuudessa suhteellisen…

Reflektion edellytyksistä ja esteistä

Reflektion edellytyksistä ja esteistä

ByByTuomo Tenhunen6.1.2021

Reflektio on työnohjauksessa oppimisen edellytys. Ohjaajan on huolehdittava omalta osaltaan reflektion onnistumisen edellytyksistä, mutta hänen on tiedostettava myös ryhmän toimintaan liittyviä reflektion esteitä.Reflektion käynnistyminen työnohjauksessa tapahtuu luonnollisimmin sellaisten arjen kokemusten…

Load More