pino muistikirjoja, joiden päällä on kahvikuppi ja silmälasit

Vapaaehtoistyön työnohjaajakoulutus

Vapaaehtoistyön työnohjaajakoulutus on MIELI Suomen Mielenterveys ry:n järjestämä koulutus, jolla on jo 25 vuoden historia. Koulutus on 65 opintopisteen mittainen ja se kestää noin kolme vuotta. Koulutuksen suorittaneet työnohjaajat ovat kelpoisia hakemaan Suomen Työnohjaajat ry:n jäsenyyttä.

Koulutuksen historiaa

MIELI Suomen Mielenterveys ry on maailman vanhin mielenterveysalan järjestö, jonka historia juontaa vuoteen 1897. Tuolloin aloitettiin seuran perustamisen myötä tukihenkilötoiminta. Järjestö on ollut kehittämässä monia toimintamuotoja, jotka ovat sittemmin vakiintuneet osaksi yhteiskunnan toimintaa. Esimerkiksi vuonna 1927 perustettiin sielullisesti sairaitten huoltotoimisto, josta kehittyi lopulta nykyinen psykiatrian poliklinikka. (Porkka & Tenhunen 2020.)

Vapaaehtoistyön työnohjausta alettiin tarjota 1970-luvulla Suomen Mielenterveysseuran Itsemurhien ehkäisykeskuksissa vapaaehtoisina toimiville sosiaalialan ammattilaisille. 1980-luvulla keskuksiin ryhdyttiin kouluttamaan maallikkoauttajia tukihenkilöiksi ja heille tarjottiin työnohjausta alusta saakka. MIELI Suomen Mielenterveys ry on kouluttanut vapaaehtoistyön työnohjaajia vuodesta 1995 alkaen ja koulutettuja ammattilaisia on noin 120. (Pelkonen & Porkka 2020.)

“Vapaaehtoistyön työnohjaajakoulutuksen tavoite on auttaa opiskelijaa kehittymään työnohjaajaksi, jolla on halu kehittää työnohjaajan taitoaan ja kyky arvioida omaa toimintaansa. Valmistuttuaan hänellä on innostunut, tutkiva ja luova ote työnohjausryhmän ohjaamiseen sekä kyky ja halu olla yhteydessä vertaisyhteisöönsä”

– Tiina Lumijärvi
kynää pitelevä käsi piirtää suunnitelmaa

Vapaaehtoistyön työnohjaajakoulutuksen rakenne

Kolmivuotiseen työnohjaajakoulutukseen kuuluu lähiopetuspäiviä (22 op), harjoitustyönohjausta ryhmälle ja yksilölle (9 op), kirjallisuuden lukemista, kirjareferaatteja ja esseitä (24 op) sekä lopputyö (10 op). Opiskelijat pitävät opinnoistaan oppimispäiväkirjaa ja harjoitustyönohjauksistaan ohjauspäiväkirjaa.

kirja "työnohjaamisen taito"

Lopputyönään jokainen opiskelija perehtyy valitsemaansa työnohjaukseen liittyvään teemaan ja kirjoittaa siitä artikkelin. Artikkeleista koostetaan teos, joka toimii tulevien vapaaehtoistyön työnohjaajien oppikirjana. Tähän mennessä on julkaistu seuraavat artikkelikirjat: Vapaaehtoistyön työnohjauksen erityispiirteitä (2015), Vapaaehtoistyön työnohjauksen ytimessä (2017), Vapaaehtoistyön työnohjauksen haasteita (2020) ja Vapaaehtoistyön työnohjauksen teoriaa ja käytäntöä (2020). Artikkelikokoelmia voi tilata Mieli ry:n verkkokaupasta.

Vapaaehtoistyön työnohjaajakoulutus perustuu Työnohjaamisen taito -malliin, jonka loivat Sinikka Arhovaara ja Raili Rinne 1990-luvulla. Malliin voi tutustua Suvi-Tuuli Porkan kirjoittaman Työnohjaamisen taito – Oppikirja vapaaehtoistyön työnohjaajalle -teoksen avulla. Koulutuksen teoreettisesta viitekehyksestä voit lukea täältä ja eettisistä periaatteista täältä.

Koulutuksen teemoja ovat muun muassa:

  1. Vapaaehtoistyön työnohjauksen erityispiirteet
  2. Erilaiset oppimisteoriat ja aikuisten oppiminen
  3. Työnohjauksen teoriaperustat ja suhde lähikäsitteisiin
  4. Ryhmäilmiöt
  5. Kehittyminen työnohjaajana
  6. Työnohjauksen käytäntö ja siinä harjaantuminen (Lumijärvi 2015).

Koulutuksen järjestäminen

Vapaaehtoistyön työnohjaajakoulutusta järjestää MIELI Suomen Mielenterveys ry ja tulevia koulutuksia voi tiedustella järjestöjohtaja Sinikka Kaakkuriniemeltä. Koulutusta tarjotaan ensisijaisesti Mieli ry:n alueellisten jäsenjärjestöjen vapaaehtoisille, mutta mukaan on päässyt myös muiden taustaorganisaatioiden edustajia.

Lähteet:

Lumijärvi, T.  (2015). Vapaaehtoistyön työnohjaajakoulutus ja psykologinen pääoma. Teoksessa Porkka, S-T. & Tenhunen T. (toim.). Vapaaehtoistyön työnohjauksen erityispiirteitä. (s. 17–31). Helsinki: Suomen Mielenterveysseura.

Porkka, S-T. & Tenhunen, T. (2020). Vapaaehtoistyön työnohjaajakoulutusta 25 vuotta. Teoksessa Porkka, S-T. & Tenhunen, T. (toim.). Vapaaehtoistyön työnohjauksen haasteita. (s.11–13). Helsinki: MIELI Suomen Mielenterveys.

Pelkonen, M. & Porkka, S-T. (2020). Vapaaehtoistyön työnohjauksen järjestämisopas. Helsinki: MIELI Suomen Mielenterveys.