Vapaaehtoistyön työnohjauksen eettiset periaatteet

Tässä artikkelissa esitellään MIELI Suomen Mielenterveys ry:n vapaaehtoistyön työnohjaajakoulutuksen eettiset periaatteet. Ne toimivat jokaisen koulutuksen käyneen vapaaehtoistyön työnohjaajan ohjaamisen perustana.

  • Vapaaehtoistyön työnohjaus on luottamuksellista ja avointa suhteessa sekä työnohjauksen tilanneeseen mielenterveysseuraan että tukihenkilöihin. Työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus tilaajan ja tukihenkilöiden kertomiin asioihin.
  • Vapaaehtoistyön työnohjaaja kunnioittaa tukihenkilöiden maallikkoauttamisen osaamista ja autaa tukihenkilöä löytämään oman ainutkertaisen tapansa ja kaikki kykynsä toimia tukijana.
  • Työnohjaaja toimii työnohjaustilanteessa niissä rajoissa, jotka tukihenkilöt asettavat, mutta on kokonaan vastuussa omasta ohjaustyöstään. Työskentely lähtee tukihenkilöiden ja ryhmän tarpeista.
  • Työnohjaaja antaa tietonsa ja kokemuksensa tukihenkilöiden käyttöön ja luottaa heidän kehittymismahdollisuuksiinsa. Työnohjaaja jättää riittävästi tilaa tukihenkilöiden kasvuun, liikkumiseen ja jopa kunnialliseen peräytymiseen.
  • Vapaaehtoistyön työnohjaaja on lojaali sekä ohjattaville tukihenkilöille, että tilaajataholle ja sen perustehtävälle.
  • Työnohjauksen perustana on kirjallinen sopimus, joka sisältää tavoitteet, aikataulun ja hinnoittelun.

Lähde: Pelkonen, M. & Porkka, S-T. (2020). Vapaaehtoistyön työnohjauksen järjestämisopas. Helsinki: MIELI Suomen Mielenterveys